FLORA

Jenis‑jenis flora utama di daerah utara kawasan adalah hutan kerangas dan tumbuhan pemakan serangga seperti kantung semar (Nephentes sp). Hutan rawa gambut sejati ditemukan di bagian tengah kawasan clan di tepi beberapa sungai, clan terdapat tumbuhan yang memiliki akar lutut, dan akar udara. Di sepanjang tepi semua sungai di kawasan ini terdapat hutan rawa air tawar (aluvial) sejati, memiliki jenis tumbuhan yang kompleks dan jenis tumbuhan merambat berkayu yang besar dan kecil, epifit dan paku­pakuan menjalar dalam jumlah besar.
Di daerah utara menuju selatan kawasan terdapat padang dengan jenis tumbuhan belukar yang luas, hasil dari kerusakan hutan kerangas akibat penebangan dan pembakaran. Umumnya terdapat dalam kantung‑kantung di sepanjang sungal sekonyer dan anak‑anak sungainya. Tumbuhan di daerah hulu sungai utama terdiri atas rawa rumput yang didominasi oleh Pandanus sp dan bentangan makrofita (bakung) yang mengapung, seperti Crinum sp di daerah pantai meliputi hutan bakau (mangrove) dan lebih jauh ke daratan yaitu di kawasan payau pada muara‑muara sepanjang sungai utama, terdapat tumbuhan asli nipah. Tumbuhan meluas ke pedalaman sejauh sungai, dan menandai kadar intrusi air payau ke darat. Untuk daerah pesisir pada pantai‑pantai berpasir banyak ditumbuhi tumbuhan marga Casuorina, Pandanus, Podocarpus, Scaevola, clan Barringtonic.

Jenis‑jenis tumbuhan lain yang dapat ditemui di TNTP adalah meranti (Shorea sp), ramin (Gonystylus banconus), jelutung (Dyera costulatc), gaharu, kayu lanan, keruing (Dipterocarpussp), ulin (Eusideroxylon zwogeri), Tengkawang (Drocomentelos sp), Docrydium, Lithocorpus, Castonopsis, Schfimo, Hopec, Melaleuca, Dyospyros, Beckic, Jackia, Licualo, Vatica, Tetrameristo, Palaquium, Campnosperma, Casucrina, Gonoc, Mesw, Dactylocladus, Astonia, Durio, Eugonia, Colophyllum, Pondonus, Imperato cylindrical, Crinum sp, Sonneratio, Rhizophora, Barringtonia, Nipoh (Nypo fruticons), Podocarpus clan Scoevolo, Sedongkan untuk tumbuhan lapisan bawah hutan terdiri dari jenis‑jenis rotan dan permudaan/anakan pohon.